KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Podczas pierwszych spotkań z terapeutą zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny. Jest to rodzaj umowy, który reguluje współpracę pomiędzy terapeutą a pacjentem. Może on być modyfikowany w czasie kilku pierwszych spotkań, a po zatwierdzeniu przez obie strony kontrakt obowiązuje do końca trwania terapii.

Czas trwania terapii

Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie w zależności od trudności i stopnia jej nasilenia oraz od celów terapii, które są ustalane w porozumieniu z pacjentem. Cele mogą być w modyfikowane wspólnie przez pacjenta i psychologa/psychoterapeutę również w czasie trwania terapii.

W terapii, zarówno psycholog/psychoterapeuta, jak i Pacjent/ka są odpowiedzialne za proces terapeutyczny.

Tajemnica zawodowa

Wszystko treści, które pojawiają się w terapii są objęte tajemnicą (tajemnica zawodowa) terapii. Jeśli osoba z rodziny chce zasięgnąć informacji o terapii może się to odbyć jedynie za Twoją zgodą.

W przypadku osoby niepełnoletniej, jest wymagana zgoda rodziców na udział w terapii, ale rodzice są informowani jedynie o wnioskach płynących z procesu w zakresie umożliwiającym udzielanie wsparcia dziecku przez rodziców. Tajemnica nie obowiązuje pacjenta. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej jest możliwe w przypadkach szczególnych np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób, a także w przypadku uchylenia tajemnicy zawodowej przez sąd wyłącznie w sprawach karnych.

Sesje online

Wizyty online zobowiązują pacjenta i psychoterapeutę do zapewnienia komfortowych warunków pracy – wystarczające łącze internetowe, brak osób trzecich w pomieszczeniu. Jeśli wystąpią problemy techniczne znacząco utrudniające pracę psychoterapeuta może podjąć decyzję o zakończeniu spotkania bez zwrotu środków za sesję. Problemy techniczne po stronie psychoterapeuty zobowiązują go do wyznaczenia nowego terminu sesji w ramach dokonanej płatności za nieudaną sesję.

Płatności

Wizyty są odpłatne według ceny wskazanej przez psychologa/psychoterapeutę. Cena może ulec zmianie w wyniku zmian gospodarczych. (Pacjent zostanie poinformowany o zmianie z miesięcznym wyprzedzeniem.) Płatności za sesje dokonujemy przelewem na konto w terminie ustalonym z terapeutą.

Informacje techniczne

Sesja trwa 50 min. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą istnieje możliwość umówienia dodatkowej sesji.

Spóźnienia: po spóźnieniu, sesja trwa tyle czasu, ile zostało z 50 min.

Dwukrotna nieobecność z rzędu bez informacji zwrotnej skutkuje anulowaniem kolejnego zaplanowanego terminu i zakończeniem terapii.

Zarówno terapeuta, jak pacjent zobowiązani są do wcześniejszego informowania o ewentualnej nieobecności (odwołaniu/przełożeniu sesji) oraz urlopach/ dłuższych nieobecnościach. Pacjent zobowiązany jest do odwoływania wizyt minimum 24h przed jej terminem. W przypadku przekroczenia terminu zostaje obciążony kosztami odwołanej/przełożonej zbyt późno lub nieodwołanej sesji w 100%.

Zmiana sesji stacjonarnej na online musi zostać zgłoszona co najmniej 24h przed planowaną godziną sesji, w innym wypadku spotkanie będzie realizowane w gabinecie.

Pacjent ma prawo przerwać lub zawiesić proces terapeutyczny w dowolnym momencie, jest jednak zobowiązany do poinformowania o tym fakcie swojego terapeuty.

Podczas pierwszych spotkań z terapeutą zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny. Jest to rodzaj umowy, który reguluje współpracę pomiędzy terapeutą a pacjentem. Może on być modyfikowany w czasie kilku pierwszych spotkań, a po zatwierdzeniu przez obie strony kontrakt obowiązuje do końca trwania terapii.

Etyka

Psycholog/psychoterapeuta zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych zgodnych z wytycznymi właściwego towarzystwa psychoterapeutycznego oraz superwizowania swojej pracy. Za zgodą pacjenta terapeuta może nagrywać sesję oraz zaprezentować wybrane fragmenty nagrania w trakcie superwizji.

Zapraszamy do Portu Zmiana – centrum wsparcia psychologicznego w samym sercu Warszawy. Wykwalifikowany zespół terapeutów specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu i terapii psychodynamicznej. Proponujemy skuteczne metody pracy nad poprawą zdrowia psychicznego. Niezależnie od tego, czy mierzysz się ze stresem, trudnościami emocjonalnymi czy problemami relacyjnymi, indywidualnie dostosowane podejście pomoże Ci osiągnąć pełnię zdrowia psychicznego. Zarejestruj się już dziś, by rozpocząć swoją drogę do lepszego samopoczucia i zdrowszych relacji. Port Zmiana to miejsce, gdzie zaczniesz nowy rozdział w swoim życiu.

Najpopularniejsze wpisy

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu