Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa portzmiana.pl, dostępna pod adresem internetowym https://portzmiana.pl/, prowadzona jest przez
  firmę Jarosław Nałęcz Marta Gruhn s.c z siedzibą w Warszawie, (ul. Bukowińska 10/68, 02-703 Warszawa), wpisana do CEIDG – NIP:5213960554.

 

Definicje

 1. Strona internetowa – to strona www dostępna pod adresem https://portzmiana.pl służąca do obsługi Klientów, oferująca konsultacje psychologiczne tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Konsultacja – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną
  w formie rozmowy telefonicznej/ wideorozmowy lub pod adresem al. Niepodległości 225, 02-087 Warszawa
 3.  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z usług za pośrednictwem Strony internetowej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 5. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający rezerwacje wizyty.

 

Korzystanie z Portalu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Klient zobligowany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Podanie danych przez Klient jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta ze Strony.
 4. Korzystanie z Portalu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową, a konsultacja odbywa się przez telefon/wideorozmowy lub pod adresem al. Niepodległości 225, 02-087 Warszawa.

Korzystanie z Usług oferowanych przez Administratora:

 1. Wypełnij formularz dla wybranej usługi zamieszczony na stronie https://portzmiana.pl
 2. Dokonaj płatności za usługę
 3. Oczekuj na telefon od psychologa.

Formy płatności

 1. Przelewy24.
 2. Przelewy bankowe – w temacie należy podać numer telefonu Klient, następnie Klient wysyła potwierdzenie przelewu na adres mailowy: portzmiana@gmail.com
 3. Na miejscu: al. Niepodległości 225, 02-087 Warszawa

Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane na stronie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Administratora wyłącznie do celów realizacji Konsultacji psychologicznej, przyjęcia płatności, udokumentowania transakcji. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania Strony oraz rezerwacji wizyty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
  Chrome
  Firefox
  Microsoft Edge
  Safari
  Opera
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

Odstąpienie od umowy

Po zrealizowaniu usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez Klient. 

  

Dane osobowe na Stronie Internetowej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022 r.
 2. Konsultacja psychologiczna online odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego (W myśl ust. 4., art.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której wyraźnie poinformuje Klientów w postaci adekwatnej informacji umieszczonej na stronie.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Wszelkie skargi oraz reklamacje prosimy kierować na adres mailowy: portzmiana@gmail.com

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu